منچ و دوز چوبی

منچ و دوز چوبی
  • بازی دو منظوره منچ و دوز چوبی در یک صفحه بازی که در یک سمت بازی مهیج منچ و در سمت دیگر بازی دوز قرار گرفته است.

برنده ی جایزه

این یک تصویر واقعا عالی است!

تخته نرد و شطرنج چوبی مسافرتی
کاتامینو چوبی