پروژه های محبوب ما

شطرنج چوبی مهیج ساخته شده که برای سه بازی تخته نرد و شطرنج و چکرز ساخته شده و به تولید انبوه رسیده و در اختیار مشتریان قرار داده شده است
شطرنج چوبی
نتیجه‌ای پیدا نشد.
دومینو چوبی
مهره منچ و مهره بازی